ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


 

 

Το νερό Θεόνη διαθέτει αναγνωρισμένες διεθνείς και εθνικές πιστοποιήσεις για τα ανώτερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής που υιοθετεί, με σεβασμό στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

 

Σταθερή δέσμευση για τα νερό Θεόνη αποτελεί η εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής ποιότητας και ασφάλειας, με πλήρως πιστοποιημένες διαδικασίες, που ακολουθούν πιστά τις διεθνείς προδιαγραφές και συμμορφώνονται πλήρως με τις εθνικές και διεθνείς νομοθετικές απαιτήσεις.

TUV Austria
TUV Austria
Emirates Quality Mark
Ι.Γ.Μ.Ε.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ