SOCIALT ANSVAR

 


 

 

AHB Gruppens syfte är att hjälpa samhället att utveckla de sociala infrastrukturerna,framställa idrotten och miljövården.

 

Bolaget,trofast i sina ideer, tog på sig ansvaret att konstruera en vattenrörledning i byn Vatsounia, bolagetsförläggningsort,och på sätt löste bybornas långvariga problemmet med vatten.

Samtidigt försöker bolaget hjälpa till där det finns problem med vatten eller bevattning och stå inför invånarnas grundbehov.


Idrotten och kontakten med naturen är en av våra prioriteter och vi stödjer idrottslag,cykeltävlingar och maratonlöp.

IDROTTEN

Idrotten sätts som en prioritet för vattnet THEONI. Därför stödjer vi med anslag fotbolls-och volleylag, cykeltrekkingsevents,maratonlöp och andra aktiviteter som befodrar idrotten,drar ungdomen till träning och befrämjar kontakten med naturen.

 

 

Mineralvattnet THEONI deltar i olika kulturaktiviteter för vi tycker att det är mycket viktigt att bevara historien och kulturindetiteten,i lokal men också mer omfattande nivå.

 

 

KULTUR

UTBILDNING - BARN

Ungdomen är samhällets viktigaste kapitel och vi bör fullgöra deras grundbehov,att växa upp i en barnvänlig miljö och ha lika möjligheter till utbildning.Vattnet Theoni stödjer systematiskt, som sponsor,som befrämjar initiativ som kan upphöja utbildningen.

 

 

Stödet av samhället är vår ständiga strävan.Vattnet Theoni står bredvid det lokala samhället och medlar för att förbättra människorlivet. Företaget förbinder sig att konstruera vattenrörledningar och återställa i gott skick vägarna i byn Vatsounia, (där företaget ligger),och på så sätt lösa områdets problem.

 

 

SAMHÄLLE

MILJÖ

Här på vattnet Theoni tillämpar vi ett fullbordat program av miljö åtgärder.Vi verkar enligt helt kvalifiserade procedurer,så att vi påverkar miljön i den minsta möjliga graden. Företagets moderna utrustning har valts efter stränga kriterier och höga stardards.Enhetens arkitektoniska och funktions utforming är helt i harmoni med naturen.Vår eftersträvan är att investera i hållbar utveckling ,så att vår generation ska kunna njuta av naturens gåvor i framtiden.